Unik

Luften klarnar, känns lättare att andas, och insikterna djupnar, när vi förstår vilka vi blivit och vart vi är på väg. John Adams, USAs andra president skrev en gång till sin äldste son:”gör inget utan reflektion”. Att reflektera är något vi sällan tar oss tid till. Att tänka djupt om människor och händelser som har format oss ger väldigt klara insikter. My Life workshop är ett redskap för att göra dessa reflektioner och hjälpa oss att se vart vi är på väg.

Tillfreds

I våra lugna stunder, när vår upptagenhet inte längre stör vår reflektion kan vi börja längta efter något mer. Det är inte så att vi bara ångrar vissa beslut och handlingar, utan vi börjar längta efter något utöver vad vi hittills upplevt. Vad är det goda livet? Och hur får vi tag i det? Det är två viktiga frågor som My LifeWorkshop tar upp och försöker ge svar på.

Överraskande

My Life Workshop kommer att överraska dig. Du kommer att bli överraskad när du upptäcker saker om dig själv som är helt nya för dig. Det kanske är en överraskning att inte ens kursledaren vet hur kursen kommer att sluta. Du kommer också att bli överraskad över att inse att gud är mer intresserad av ditt liv än vad du själv är. Djupet i Guds kärlek kan skaka om grunden för ditt liv.

Praktiskt

Vi vet alla hur det är att sitta i ett klassrum där läraren är så teoretisk att vi varken förstår undervisningen eller begriper vad vi ska använda den till. Så är det inte med My Life Workshop. Här får du istället lärdomar som är enkla att tillämpa. Korta inslag av en kursledare varvas med gruppsamtal. My Life-kartan blir ditt personliga dokument som du utvecklar från gång till gång, utifrån de nya insikter du får.

Tillhöra

My Life Workshop är designat för gemenskap – inte för självstudier. Tillsammans med andra får du större insikter genom att samtala om det du upptcker om dig själv. Ibland kan en kommentar från en annan deltagare ge nya ideer och tankar. Du kanske inte känner någon annan i kursen innan du kommer, men innan slutet kommer du att ha gjort nya bekantskaper för framtiden. My Life Workshop är mer än en kurs – det är en plats för verklig gemenskap.