Blogg

Dietrich Schindler

MyLife – Workshop – ”Because my life is worth exploring.”

­Personen bakom My Life Workshop är Dr. Dietrich Schindler. Han är tysk-amerikan och har bott största delen av sitt liv I Tyskland, där han startat församlingar och varit ledare för församlingsplanterare. Han är också författare, konferenstalare, pastor och församlingsplanterare. Han är gift med Jan Carla och de har tre vuxna barn.