Av alla personer du känner finns det ingen som är lika intressant för din del som du själv.

MyLife – Workshop tar fram det som är unikt med dig: din berättelse, din längtan, dina  ambitioner och önskningar. Du kommer definitivt att lära dig både nya och spännande saker om dig själv. Under processen när du lär dig mer om dig själv kommer du även att se att Gud är till och med ännu mer intresserad av dig, än vad du själv är.

MyLife – Workshop anordnas i en trevlig miljö, med något att äta för den som vill, tillsammans med andra deltagare som också vill upptäcka mer om vilka de egentligen är.

MyLife – Workshop är sex stycken träffar där du gör en upptäcktsresa i ditt eget liv och använder MyLife-kartan för att ta reda på och lära dig mer om dig själv. För varje träff blir din unika väg genom livet allt tydligare.

En översikt över MyLife-träffarna

MyLife – Workshop är en kurs med sex träffar. Varje träff har ett tema som rör ditt liv.

MYNTET –  Vi börjar genom att utforska de människor och händelser som har format oss    och gjort oss till dem vi är i dag.

BOKEN –  Vi förstår oss själva bättre när vi reflekterar över vårt liv som om det vore en    bok med titel och kapitel.

BRON –  Vårt förflutna har spelat en viktig roll    för att göra oss till dem vi är i dag, men det spelar också roll vart vi är på väg. Vad längtar vi efter? Vad fyller våra liv med mening?

MUSIKEN –  Musik är en del av våra liv. Tänk om Gud är   som en melodi som du har hört i bakgrun  den varje dag under hela ditt liv? När har vi   hört den melodin?

PLÅSTRET – Guds smärta möter vår livssmärta. Här finns ett viktigt budskap.

SKATTEN – Den gåva som Gud har för var och en av   oss är som en skatt. Hitta honom och du  hittar skatten du har sökt.

MyLife-kartan – Varje träff i MyLife ger nya pusselbitar och ökar insikterna. Grunden för samtliga träffar är MyLife-kartan, ett arbetsblad där våra liv kartläggs. Varken den som håller i kursen eller deltagarna själva, vet hur kartan kommer att se ut när den är klar, vilket är en upptäckt lika fascinerande som livet själv.